Trkiyede ilk matbaa ?stanbulda museviler taraf?ndan a?ld?. (1493 veya 1504) Matbaa makinelerini ve harflerini, ?spanyadaki engizisyon yznden Osmanl? ?mparatorlu?una s???nan Samuel ve David Nahmias adl? iki karde? getirmi?lerdi.

?stanbulda ikinci matbaay?, Abgar T?bir adl? Sivasl? bir ermeni, Karagmrkteki bir kilisede kurdu. (1567)

Daha sonra 1627?de Nikodemos Metaksas adl? rum bir rahip yeni bir matbaa kurdu.

?lk Trke kitab? basan Trk matbaas?, ?brahim Mteferrika ve Sait Mehmet elebi taraf?ndan ?stanbulda a?ld? (1727).

1797?de kapan???na kadar geen 64 y?ll?k sre ierisinde, halk?n basmahane dedi?i matbaada toplam 24 kitap bas?ld?.

?kinci Trk matbaas? 1796?da devlet taraf?ndan Haskydeki Mhendishanede a?ld?.

Bu iki matbaay? skdarda Harem iskelesi yoku?u ba??nda, Boyac? Han?nda kurulan matbaa izledi (1802).

Daha sonra, Takvim-i Vekayinin bas?lmas? amac?yla Takvimhane-i Amire ad?n? ta??yan drdnc bir matbaa a?ld? (1 Kas?m 1831).

Trk bas?m sanayisinin bat? dzeyine ?kmas?nda Ebzziya Tevfikin 1881?de Matbaa-yi Ebzziya ad?yla kurdu?u matbaa nemli rol oynad?. Matbaa-yi Ebzziyada 1882-1900 aras? 450, 1900-1913 aras? bir blm Avrupadaki rneklerinden de nitelikli 185 kitap bas?ld?.

II. Me?rutiyete kadar (1908) Trkiyedeki matbaalarda yaz?lar elle diziliyor, bask? makineleri de kol gc ile al??t?r?l?yordu. Bu tarihten sonra elektrikle i?leyen bask? ve dizgi makineleri Trkiyeye gelmeye ba?lad? ve tipo bask? makinelerinin say?lar? o?ald?.

Balkan sava?lar? ile cumhuriyetin ilan?na kadar geen sre (1911-1923) Trk bas?m sanayisi iin durgunluk dnemi oldu.

Yeni harflerin kabln (1928) izleyen gnlerde bas?m i?leri k?sa bir duraklamadan sonra yeniden geli?imini srdrd.

1970?lerden sonra ?stanbul, Ankara ve ?zmir ba?ta olmak zere Anadolunun birok merkezinde matbaac?l?kta elektronik dizgi ve ofset makinelerin kullan?m? yayg?nla?t?.

 

Reklam

Site eviri

Takvim

June 2024
MTWTFSS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Saat